جلوگیری از عرضه غیرقانونی قلیان در 30 محدوده دانشگاهیدکتر خسرو صادق نیت، رییس مرکز سلامت محیط و کار درباره برخورد با اماکنی که به صورت غیرقانونی قلیان عرضه می کنند گفت: حدود یک سال و نیم قبل با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات تصمیم گرفته شد که برای برخورد با این مراکز دو کار همزمان صورت گیرد. این اقدامات در وهله اول، برخورد با مراکزی است که عرضه غیر قانونی قلیان دارند که در صورت شناسایی این مراکز مجوز جدید هم صادر نمی شود و به علاوه اگر مجوزی در اماکن عمومی مثل رستوران های سنتی و حتی قهوه خانه ها صادر می شود در مجوز تاکید می شود که عرضه قلیان نباید داشته باشند و این نکته در مجوز ثبت می شود. در ضمن، بازرسان بهداشت محیط هم در این زمینه مشارکت دارند و مجوز و پروانه بهداشتی را در صورتی به این اماکن می دهند که به این تعهدات پایبند باشند.
وی گفت: ما با افرادی که به این تعهدات پایبند نیستند به چند روش برخورد می کنیم. یکی از این برخوردها برخورد اداره اماکن است. ارگان دیگری که با این موضوع برخورد دارد اداره اصناف و اتحادیه های مربوطه هستند. این اتحادیه ها موظفند بر اساس قوانین خود نظارت کرده و برخوردهای لازم را انجام دهند. البته بازرسان وزارت بهداشت و محیط هم جزء گروه هایی هستند که این نظارت را انجام می دهند.
دکتر صادق نیت در ادامه با اشاره به ساماندهی بهداشتی در محدوده دانشگاه ها اضافه کرد: در بیش از 30 محدوده دانشگاهی در کشور ساماندهی عرضه قانونی قلیان صورت می گیرد. حتی در کلان شهرها این اقدامات برای ساماندهی دانشگاه ها موثر بوده و در حد مطلوبی پیش رفته است. اما این موضوع زمانی به صورت کامل پیش می رود که این اقدامات همزمان با اطلاع رسانی رسانه ها و همراهی مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه 190 به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است و به محض اینکه گزارشی از تخلفات مراکز عرضه قلیان دربافت کند نسبت به پیگیری آن اقدام خواهد کرد. اما این برخوردها گاهی در یک مسیر چند ماهه می افتد و ممکن است پرونده در نوبت قضایی بماند. این مساله روند را کند می کند./دکتر خسرو صادق نیت، رییس مرکز سلامت محیط و کار درباره برخورد با اماکنی که به صورت غیرقانونی قلیان عرضه می کنند گفت: حدود یک سال و نیم قبل با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات تصمیم گرفته شد که برای برخورد با این مراکز دو کار همزمان صورت گیرد. این اقدامات در وهله اول، برخورد با مراکزی است که عرضه غیر قانونی قلیان دارند که در صورت شناسایی این مراکز مجوز جدید هم صادر نمی شود و به علاوه اگر مجوزی در اماکن عمومی مثل رستوران های سنتی و حتی قهوه خانه ها صادر می شود در مجوز تاکید می شود که عرضه قلیان نباید داشته باشند و این نکته در مجوز ثبت می شود. در ضمن، بازرسان بهداشت محیط هم در این زمینه مشارکت دارند و مجوز و پروانه بهداشتی را در صورتی به این اماکن می دهند که به این تعهدات پایبند باشند.
وی گفت: ما با افرادی که به این تعهدات پایبند نیستند به چند روش برخورد می کنیم. یکی از این برخوردها برخورد اداره اماکن است. ارگان دیگری که با این موضوع برخورد دارد اداره اصناف و اتحادیه های مربوطه هستند. این اتحادیه ها موظفند بر اساس قوانین خود نظارت کرده و برخوردهای لازم را انجام دهند. البته بازرسان وزارت بهداشت و محیط هم جزء گروه هایی هستند که این نظارت را انجام می دهند.
دکتر صادق نیت در ادامه با اشاره به ساماندهی بهداشتی در محدوده دانشگاه ها اضافه کرد: در بیش از 30 محدوده دانشگاهی در کشور ساماندهی عرضه قانونی قلیان صورت می گیرد. حتی در کلان شهرها این اقدامات برای ساماندهی دانشگاه ها موثر بوده و در حد مطلوبی پیش رفته است. اما این موضوع زمانی به صورت کامل پیش می رود که این اقدامات همزمان با اطلاع رسانی رسانه ها و همراهی مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه 190 به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است و به محض اینکه گزارشی از تخلفات مراکز عرضه قلیان دربافت کند نسبت به پیگیری آن اقدام خواهد کرد. اما این برخوردها گاهی در یک مسیر چند ماهه می افتد و ممکن است پرونده در نوبت قضایی بماند. این مساله روند را کند می کند.

 

 

منبع : وبداانجمن کنترل عفونت ایران