آماده‌باش تیم‌های بهداشت محیط در مرزهای غربی کشور مهندس سیدرضا غلامی در رابطه با استقرار تیم‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و برنامه سلامت اربعین گفت: آخرین هماهنگی‌ها با مدیران گروه دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. همچنین ۲۲۴ نفر در قالب ۹۲ تیم عملیاتی بهداشت محیط وارد عمل خواهند شد که از این تعداد ۳۸ نفر در آزمایشگاه آب شهرستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مذکور مستقر  می‌شوند.  

 وی ادامه داد: ۲۸ نفر در سه پایانه مرزی شامل مهران به صورت سه تیم سه نفره، چذابه با چهار تیم دو نفره و شلمچه با پنج تیم دو نفره و یک نفره مستقر  هستند.  ۱۵۸نفر دیگر نیز در شهرستان‌هایی که مسیر تردد زوار است مشغول به فعالیت خواهند شد.  ۶۶ نفر در قالب ۳۳ تیم و ۱۰ نفر هم در آزمایشگاه آب از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ۳۱ نفر در قالب ۱۵ تیم و شش نفر در آزمایشگاه آب از دانشگاه علوم پزشکی ایلام مستقر  می‌شوند.   

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، غلامی در رابطه با تیم عملیاتی مستقر در استان خوزستان گفت: ۵۴ نفر در قالب ۲۷ تیم و ۲۰ نفر در آزمایشگاه و ۳۳ نفر در قالب ۱۷ تیم و چهار نفر در آزمایشگاه آب آبادان مستقر می‌شوند.   

مسئول برنامه بهداشت محیط در اربعین ۹۵  تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی مذکور با آمادگی کامل در قالب تیم‌های عملیاتی بهداشت محیط در ایام اربعین،  نسبت به کنترل عوامل محیطی از جمله آب و مواد غذایی در تمام مراکز تهیه و طبخ مواد غذایی، اماکن عمومی، موکب‌ها، مراکز بین راهی و نظافت عمومی مراکز اسکان زائرین اقدامات لازم را انجام می‌دهند. 

 

منبع : ایسناانجمن کنترل عفونت ایران