ساخت لوازم آرایشی چینی از پساب‌های صنعتی!سول خضری درخصوص تازه ترین اخبار ازقاچاق کالا به کشورمان، گفت:هفته گذشته  150 تن ناخن مصنوعی قاچاق وارد کشور شده است، این محموله 150 تنی که حاوی گل مصنوعی،‌پوشاک کودک و جاعینکی هم بوده است، به صورت قاچاق ازامارات وارد کیش و بندرعباس شده است.

نماینده پیرانشهربا اشاره به اینکه حتی دربین این کالاهای قاچاق پوشاک بچه هم وجود داشته است،افزود: این برای من بسیار جای تعجب دارد؛چرا که این  سوال را د ذهن ایجاد می کند آیا ما توانایی تولید پوشاک کودک را نداریم.

خضری یادآورشد: اکنون که اقتصاد مقاومتی و طرح حمایت ازتولید داخلی مطرح شده، باید صادرات را تسهیل و واردات را براساس برنامه های مدون شده دراقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنیم.

این عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرد: اگرمردم بدانند که مواد بهداشتی و آرایشی چینی که وارد کشور می شود از مواد پساب‌های صنعتی و فاضلاب ها ساخته می شود،دیدشان نسبت به استفاده کردن از این وسایل غیر بهداشتی عوض می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشورها از فاضلاب ها یک نوع شکلات تولید می کنند، خاطرنشان کرد: هرچند امروزه می شنویم که آدامس خوکی هم که غیر بهداشتی است به صورت قاچاق وارد می شود.

 

منبع : خانه  ملتانجمن کنترل عفونت ایران