موسسات دارای موافقت اصولی باید اطلاعات خود را در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها ثبت کنند/ اول آذرماه آخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه دکتر سید محمد حسین میر دهقان گفت: دارندگان موافقت اصولی تجهیزات ، بخش ها و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی ( اعم از سرپائی و بستری) در سراسر کشور که موافقت اصولی آنها از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها صادر نشده باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه اول آذر ماه سال جاری با مراجعه به آدرس الکترونیکی parvaneh.behdasht.gov.ir اقدام کنند.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان افزود: این افراد پس از ورود و ثبت نام نسبت به بارگذاری مدارک و ثبت اطلاعات مربوط به موافقت اصولی خود در صفحه اصلی و در قسمت " ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه" اقدام کنند.
دکتر میردهقان تاکید کرد: اطلاعیه معاونت درمان در این خصوص به منزله ابلاغ رسمی بوده و پس از مهلت مقرر صرفاً در خواست های تمدید یا بهره برداری که موافقت اصولی آن ها در سامانه ثبت شده باشند مورد بررسی قرار می گیرد.

 

منبع : وبداانجمن کنترل عفونت ایران