تأیید نسخ داروهای گران قیمت نیروهای مسلح در داروخانه‌های 3 استان داروخانه هلال احمردکتر علی رأفتی با اعلام این مطلب گفت: تسهیـل خدمات برای بیمه شدگان نیروهای مسلح از طریق درگاه‌های اینترنتی، در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی و برای تکریم ارباب رجوع جزء برنامه‌هـای تحولی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح است.

وی افزود: در راستای تسهیل خدمات و ارتقای رضایت بیمه شدگان، مرحله آزمایشی تأیید نسخ گران قیمت دارویی در داروخانه های منتخب استانهای قم، البرز و لرستان راه اندازی شد و در استانهای همدان و هرمزگان نیز در دست اقدام قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب بیماران بدون نیاز به حضور در شعب سازمان، می توانند در محل داروخانه و در تمام ساعات فعالیت داروخانه، تائیدیه نسخ خود را از سامانه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح دریافت کنند. در این راستا بخشی از کنترل های علمی که تاکنون توسط کارشناسان دارویی سازمان انجام می شد نیز به سیستم محول شده است.

به گزارش روابط عمومی ساتا، رأفتی تصریح کرد: گسترش این طرح به داروخانه های بیشتر، پس از تکمیل زیر ساختهای فنی، امنیتی و فرآیندهای کنترلی و نظارتی صورت خواهد گرفت.دکتر علی رأفتی با اعلام این مطلب گفت: تسهیـل خدمات برای بیمه شدگان نیروهای مسلح از طریق درگاه‌های اینترنتی، در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی و برای تکریم ارباب رجوع جزء برنامه‌هـای تحولی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح است.

وی افزود: در راستای تسهیل خدمات و ارتقای رضایت بیمه شدگان، مرحله آزمایشی تأیید نسخ گران قیمت دارویی در داروخانه های منتخب استانهای قم، البرز و لرستان راه اندازی شد و در استانهای همدان و هرمزگان نیز در دست اقدام قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب بیماران بدون نیاز به حضور در شعب سازمان، می توانند در محل داروخانه و در تمام ساعات فعالیت داروخانه، تائیدیه نسخ خود را از سامانه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح دریافت کنند. در این راستا بخشی از کنترل های علمی که تاکنون توسط کارشناسان دارویی سازمان انجام می شد نیز به سیستم محول شده است.

به گزارش روابط عمومی ساتا، رأفتی تصریح کرد: گسترش این طرح به داروخانه های بیشتر، پس از تکمیل زیر ساختهای فنی، امنیتی و فرآیندهای کنترلی و نظارتی صورت خواهد گرفت.

 

منبع : ایسناانجمن کنترل عفونت ایران